Summer photo story with a total looks by Vorozhbyt&Zemskova

Share

The spring-summer vision by designers’ duo Vorozhbyt&Zemskova inspired stylist Diana Imaeva and photographer Yaroslav Boychenko for a stylish photo set in neutral shades.

Photo: Yaroslav Boychenko

Style: Diana Imaeva

Model: Anna Shevchenko

Mua: Olena Karpenyuk